سخنانی کوتاه!!!!

  انقدر شکست خوردن را تجربه کن تا راه شکست دادن را بیاموزی!سوال
  افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمیدهند بلکه کارهارا به طور متفاوت انجام میدهند!یول
   برای قضاوت در مورد موقعیت خودت.ببین چه بدست اورده ای و در قبالش چه دادی؟؟!!!!متفکر  عالیترین سلاح برای مقابله با دشمن خونسردیست!نگران

  بغض بزرگترین اعتراض است...................اگر بشکند دیگر اعتراض نیست التماس است!!!!هرگز التماس مکن!!!!مشغول تلفن

   شب در کارنامه زندگی اش چه کرده است که لایق گرفتن اینهمه ستاره است؟؟تشویق


 بدون اون کسی که باورت کرده یه قدم جلوتر از اون کسی که دوست داره!!!!!

 حالا باور کن باورت دارم!!!!قلب
/ 2 نظر / 9 بازدید
مهیار

دمش گرم ممنون که به من سرزدی[گل]