New Life

ادما ارزش دارن ببین ارزش داره بخاطرش ارزش هاتوزیر پا بزاری!!!؟؟؟؟

عمر!!

یک سال دیگه همپیر شدیم بیاین به گذشته برگردیم...... به چند ماهه قبل بر گردیم....... چیکارا کردیم..... چقدر گناه کردیم....... چقدر ثواب کردیم...... چقدر دروغ گفتیم........ چقدر ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 25 بازدید
تیر 92
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
2 پست